Bệnh Chlamydia

Bệnh Chlamydia

Chlamydia là căn bệnh phát triển nhanh, bệnh dễ lan rộng trong cộng đồng và khó ngăn chặn. Cả nam và nữ đều thấy ra dịch bất thường...